Informácie

Margita Šurkalová

  • Narodený/á: 4 októbra 1945
  • Zomrel/a: 17 mája 2019

Posledný krát tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

Snežnica
21 Mája 2019 15:00
Archa Pohrebná služba s.r.o.

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 21/05/2019 15:00 Snežnica

Posledná rozlúčka sa bude konať v kostole v Snežnici.Potom obrad pokračuje na miestnom cintoríne,kde budú telesné pozostatky uložené do zeme.


Pohreb

kostol, Snežnica