Informácie

Mária Trnková

  • Narodený/á: 3 apríla 1928
  • Zomrel/a: 26 marca 2019

Posledný krát tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

kostol Varín
2 Apríla 2019 14:30

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 02/04/2019 14:30 kostol Varín

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 2. apríla 2019 o 14:30 hod. v kostole vo Varíne


Posledná rozlúčka

kostol Najsvätejšej Trojice, Farská, Varín